Με τα μάτια και τα αυτιά του άλλου…

δημοσίευση | 23/03/2016 στην κατηγορία Υγεία

 

 

Γράφει η Μαίρη Σακελλαρίου Συνθετική Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας & Ψυχοθεραπείας, Εναλλακτικές Θεραπείες

 

 

 Με τα μάτια και τα αυτιά του άλλου…

 

O Alder (1931) θεωρεί ως απαραίτητα συστατικά μιας πετυχημένης θεραπείας το < να μπορούμε να βλέπουμε με τα μάτια του άλλου και να ακούμε με τα  αυτιά του >.

 

Για να έχει επιτυχία μια θεραπευτική συνάντηση ή και κατ’ επέκταση και μια ολοκληρωμένη θεραπεία ενός ανθρώπου πρέπει ο θεραπευτής να είναι αυθεντικός, ειλικρινής και γνήσιος. Να μην επηρεάζεται από προσωπικές του πεποιθήσεις και κριτήρια, να είναι καλός ακροατής, να συμπάσχει και να μην παίζει το ρόλο του ‘ειδικού’,  παρά ενός ισότιμου συνεργάτη. Να είναι απαλλαγμένος από φανατισμούς, πάθη και προκαταλήψεις και να έχει πλήρη αποδοχή της διαφορετικότητας. Είναι σημαντικό να αγαπάει το συνάνθρωπο του και να μην νιώθει την επιθυμία να διοικεί, να επηρεάζει και να κατευθύνει ώστε να ικανοποιείται εμπνέοντας το αίσθημα της εξάρτησης. Ο θεραπευτής μαθαίνει τα παραπάνω μέσω της  επεξεργασίας των δικών του βιωμάτων, με την βοήθεια της ατομικής θεραπείας και μέσω εποπτείας. Ο θεραπευόμενος για τον θεραπευτή θα πρέπει να είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα, με αυτοτελή αξία.

 

Σε επιτυχημένες συμβουλευτικές συνεδρίες ο πελάτης θα αποκτήσει την ‘ενόραση’ και την ικανότητα να επεξεργάζεται τις πληροφορίες για τον εαυτό του και για ότι βιώνει από δω και στο εξής. Ο πυρήνας ενός σύμβουλου είναι να είναι αυθεντικός, να είναι ο εαυτός του. Όσο πιο μεγάλη προεργασία έχει κάνει σε προσωπικό επίπεδο, τόσο πιο εύκολο είναι να κατανοήσει τα προβλήματα των πελατών.

 

Σύμφωνα με τον Wrenn (1993) αποτελεσματικός σύμβουλος σε ένα πλαίσιο διαπολιτισμικής συμβουλευτικής είναι εκείνος που έχει απόλυτα συνειδητοποιήσει τις δικές του πολιτισμικές προκαταλήψεις, καθώς και το δικό του πολιτισμικό ‘εγκλωβισμό’ στο πλαίσιο αυτό.

 

Χρειάζεται λοιπόν να έχει την ικανότητα να λειτουργήσει ανάμενα σε ποικίλες κουλτούρες. Να έχει την γνώση και τη συναίσθηση των δικών του προκαταλήψεων και στερεότυπων απέναντι σε έναν ‘διαφορετικό’ πελάτη. Να είναι ανοιχτόμυαλος, πολυδιάστατος και το σημαντικότερο να έχει την διάθεση για επαναπροσδιόριση των δικών του ιδεών , αντιλήψεων και στάσεων. Να αισθάνεται άνετα με τις διαφορές μεταξύ του ίδιου και του πελάτη όσον αφορά την φυλή, την εθνικότητα, την κουλτούρα και τα πιστεύω του.

 

Να προσέχει την λεκτική του αλλά και την μη λεκτική του συμπεριφορά, να μην προβάλει μηχανισμούς άμυνας ο ίδιος κατά την επαφή με τον πελάτη και να μην ταυτίζεται με συναισθήματα τα οποία γεννάει κάποιο βίωμα του.

Πρέπει να σέβεται την διαφορετικότητα, να την αποδέχεται άνευ όρων και να έχει ίση μεταχείριση σε αυτή την διαφορετικότητα χωρίς καμία διάκριση.

 

Έχει λοιπόν απώτερο σκοπό να βοηθήσει το άτομο να αναπτύξει τις εσωτερικές του δυνατότητες στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Αυτό το πετυχαίνει εστιάζοντας στις ανάγκες του ατόμου, ακούγοντάς τον προσεχτικά, λειτουργώντας και σκεπτόμενος όπως σκέφτεται ο ίδιος, έτσι ώστε να μπορέσει να κατανοήσει και να έχει μια ολοκληρωμένη άποψη για το πρόβλημα του.